Strona główna > Historia

Historia

Aktualności

Starożytne wiatraki

Spalanie drewna oraz energia wiatru to najwcześniej wykorzystywane przez człowieka źródła energii na świecie.  Jednymi z pierwszych, którzy dostrzegli potencjał wiatru przy produkcji energii byli starożytni Babilończycy. Wiatraki, które wspomagały osuszanie mokradeł i pompowanie wody nawadniającej pola uprawne, zbudowano blisko 2000 lat p.n.e. Podobne zastosowanie dla energii wiatrowej znaleźli Chińczycy, którzy budowali wiatraki o kształcie kołowrotów. W Indiach pierwsze zapisy o wykorzystaniu wiatraków, służących do transportowania wody pojawiają się ok 400 lat p.n.e. Natomiast pierwsze wzmianki o wiatrakach stosowanych w basenie Morza Śródziemnego pochodzą z  644 n.e. Jak podają teksty źródłowe dużą rolę w ich rozwoju odegrali Persowie, którzy energię z wiatru wykorzystywali do mielenia ziarna w młynach. W odróżnieniu do konstrukcji rozpowszechnionych w Europie, wiatraki używane przez Persów posiadały skrzydła obracające się w płaszczyźnie poziomej na pionowym wale.

Pierwszy holender

Europejskim specjalistami od budowy i wykorzystania wiatraków byli Holendrzy. Pierwszy czteroskrzydłowy wiatrak, zwany powszechnie „holendrem”, o sztywnej konstrukcji i obrotowej bryle dachu powstał w roku 1390. Upowszechnienie tego typu konstrukcji w Europie nastąpiło dopiero w XVII wieku. Holendry budowano na rzucie ośmioboku (drewniane) lub koła (murowane), w zależności od rodzaju materiału stosowanego do ich budowy. W 1745 roku angielski konstruktor Edmund Lee skonstruował pierwsze na świecie koło automatycznie kierujące wiatrak w stronę wiatru.  Wynalezienie maszyny parowej pod koniec XIX wieku zahamowało rozwój technologii napędu wiatrowego w dotychczasowej formie. 

Aktualności
Aktualności

Energia elektryczna i renesans wiatraków

Wraz z odkryciem energii elektrycznej nastąpił renesans wiatraków, które znalazły nowe zastosowanie. Przełomem okazał się rok 1888, kiedy to amerykański naukowiec Charles F. Brush skonstruował turbinę składającą się z wirnika o średnicy 17 m oraz 144 drewnianych łopat, którą wykorzystał do produkcji energii elektrycznej. Moc tej pierwszej siłowni wiatrowej była jednak niewielka – 12 KW, dlatego wynalazca użył jej jedynie do ładowania akumulatorów na swojej posiadłości. Kilka lat później Poul la Cour odkrył, iż wirniki o kilku łopatach są znacznie wydajniejsze dla generatorów elektrycznych. Uzyskaną za ich pomocą energię użył do oświetlenia swojej szkoły.

XX wiek i masowe wykorzystanie energii wiatru

W 1950 roku powstała pierwsza siłownia wiatrowa z generatorem prądu przemiennego, której konstruktorem był Johannes Juul. Kolejne jego wynalazki wykorzystywane są do dnia dzisiejszego. Pierwsza konstrukcja pomysłu Juula powstała w 1957 roku na wybrzeżu Gedser w Danii. Niespełna kilka lat później na świecie pracowało już ponad milion siłowni wiatrowych. Od czasu kryzysu energetycznego w 1973 roku energetyka wiatrowa jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu.
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku pojawiły się urządzenia, mogące produkować tanią energię na skalę przemysłową. Moce współczesnych turbin wiatrowych osiągnęły rząd wielkości kilku megawatów (np. Enercon E-112 o mocy 4,5 MW i wysokości wieży - 124 metry).

Aktualności