Strona główna > Energetyka wiatrowa negatywnie oddziałuje

Energetyka wiatrowa negatywnie oddziałuje

MIT: Energetyka wiatrowa negatywnie oddziałuje na zdrowie człowieka

FAKT: Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „energetyka wiatrowa jest najbardziej łagodnym i bezpiecznym sposobem wytwarzania energii w kontekście wpływu na ludzkie życie”. Dźwięk emitowany przez elektrownie wiatrowe nie ma negatywnego wpływu na zdrowie i komfort okolicznych mieszkańców. Najbardziej słyszalnym dźwiękiem turbiny wiatrowej jest delikatny szum, który najczęściej i tak jest zagłuszany przez wiejący wiatr. Niezależnie, czy deweloper stawia pojedynczą turbinę czy park wiatrowy, musi spełnić właściwe standardy akustyczne, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826]. Normy te gwarantują komfort mieszkańców terenów w pobliżu elektrowni wiatrowych. W Niemczech, które są jednym z europejskich liderów w dziedzinie energetyki wiatrowej, działa kilka tysięcy turbin wiatrowych. W trakcie kilkunastu lat ich funkcjonowania nie odnotowano negatywnego wpływu na zdrowie okolicznych mieszkańców ani zwiększenia migracji z tych terenów.