Strona główna > Dla lokalnej społeczności

Dla lokalnej społeczności

Aktualności

Dla lokalnej społeczności

Rozwój energii wiatrowej niesie ze sobą wielowymiarowe korzyści dla lokalnej społeczności, zaczynając od stałych i pewnych dochodów dla gminy i rolników z tytułu podatków od nieruchomości czy dzierżawy ziemi, po modernizację lokalnej infrastruktury drogowej czy aktywizację zawodową lokalnej społeczności i tworzenie nowych miejsc pracy m.in. poprzez udział w pracach konstrukcyjnych elektrowni i wszelkich przedsięwzięciach im towarzyszących, np. budowa lokanych dróg. 

Aktualności